Nerozumím tomu, jak můžu věřit něčemu, co nevidím?

Odpověď

Věřím mnoha věcem, které jsem nikdy neviděl (třeba že žil Karel IV. nebo někdo věří, že byla evoluce). Proč něčemu věřím, je na základě více či méně doložitelných svědectví, dále zda objekt mé víry funguje (neviděl jsem elektřinu, ale vidím následky el. proudu) a dále na základě svědectví zkušeností jiných lidí, kterým věřím. Historické přesnost Bible, dokonalost přírody, to že víra je žitelná i svědectví jiných křesťanů jsou průkazným materiálem.


Co Bůh udělal, abych ho následoval?

Odpověď

Nechal za mě ukřižovat svého syna - Ježíše Krista a zároveň mi nabídl vztah. Dále mi slibuje vedení. Jak jsem již psal jinde - každý z nás je někým nebo něčím veden. Řeči o tom, že víra jsou berle, jsou zcela nesmyslné, protože každý nějaké berle používá, tedy o něco se v životě opírá. Otázka je o co, nebo o koho.


Je pravda, že s v Bibli píše, jak a kdy přijde konec světa?

Odpověď

V Bibli se nepíše, kdy přijde konec světa, pouze že přijde konec světa. V této souvislosti se potom hovoří o druhém Kristově příchodu. Určité náznaky toho, co tomu bude předcházet a jak to bude vypadat v Bibli jsou, nicméně ne takové, abychom z nich mohli udělat jakýsi jednoznačný scénář. Jisté je, že podle Bible budou konci světa předcházet události spojené s Izraelem.


Co můžu očekávat od víry v Boha?

Odpověď

V tomto životě zdroj síly a orientace, po smrti věčný život. Někteří hovoří o tom, že věčný život bude nuda. Nicméně každý z nás už na této zemi zakouší určité doteky věčnosti - často je tomu při sekání s krásou, v lásce atd. Jako by v nás byla jistá touha po věčnosti "zakódována". Jenže tyto okamžiky jsou krátké. Bible hovoří o věčnosti jako o místě, které převyšuje naši zkušenost a zároveň místo, kde budeme v přítomnosti Ježíše Krista, kterého křesťané následují.


Nevím, jestli existuje absolutní pravda?

Odpověď

Jakkoli někteří tvrdí, že neexistuje, mám zato, že opak je pravdou. Všichni slušní lidé si jsou absolutně jisti, že znásilnění dítěte je odporný čin. Všichni lidé jsou si absolutně jisti, že někoho bezdůvodně bít je odsouzeníhodné. Pokud bychom dopředu řekli, že absolutní pravda neexistuje, nemělo by smysl usilovat o spravedlnost, pravdivost, dobro atd. V podstatě bychom nemohli vynášet žádné soudy...protože vše by bylo relativní. Absolutní pravda existuje a stojí za to ji hledat.


Proč mám se sexem začít až po svatbě?

Odpověď

Jedním z důvodů je, že sex mezi mužem a ženou až do manželství ustanovil Bůh ve svém slově - v Bibli. Nicméně důvod proč tak udělal je mj. ten, že manželstvím na sebe člověk bere závazek, kterým druhému sděluje, že vztah s ním chce budovat i v dobrém i ve zlém. Tento kontext je pro lidskou sexualitu mnohem lepší než pohled na sex jako na hru nebo jako na pouhé vyjádření vzájemné přitažlivosti. Argument, že ani manželství není zárukou dobrého vztahu, je stejný jako argument, že ani pásy v autě nejsou stoprocentní jistotou, že se při bouračce nezabiji a proto se nebudu poutat. Pochopitelně žádný akt (včetně manželského) není magickým úkonem zajišťujícím recept na štěstí. Nicméně může být dobrým předpokladem – určitě lepším než heslo „nevaž se“ (jak se může láska nevázat???).


Když zhřeším a řeknu to Bohu, tak mi jako odpustí?

Odpověď

Bůh mi skutečně odpustí, pokud o jeho odpuštění ovšem stojím. Důležité je, zda svoji touhu po odpuštění myslím upřímně. Jinými slovy to není tak, že si dělám, co chci a vždycky večer to Bohu řeknu, abych si další den opět dělal co chci. Důležitým znakem toho, že myslím svoji touhu po odpuštění upřímně, je lítost nad tím co jsem udělal, vědomí, že tím, co jsem udělal jsem zranil nejen určitého člověka, ale i Boha a potom snaha to neopakovat.


Můžete vysvětlit to, že Bůh, Ježíš a Duch svatý jsou jedno, když jsou tři?

Odpověď

Jedná se o tři osoby, které mají jednu podstatu. Mohli bychom to přirovnat k trojúhelníku. Ten má tři úhly a přesto se jedná o jeden trojúhelník. Jako jiné přirovnání bychom mohli použít páru, led a vodu. Jedná se o tři skupenství, ale jednu podstatu. Bůh je láska. Pokud ale hovoříme o lásce, potom musí být ten, kdo miluje (Otec), ten kdo je milovaný (Ježíš), a duch lásky (Duch svatý). Jinými slovy i láska má charakter trojjedinosti.

 

 

EXIT316 je ochranná známka Křesťanské akademie mladých.